Skriva ut foton direkt från minneskortet

Skriva ut foton direkt från minneskortet


Genomför följande steg när du vill skriva ut foton direkt från minneskortet:

1. Sätt in minneskortet i skrivaren. Mer information finns i Sätta in ett minneskort. Menyn Fotofunktioner visas.
2. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Skriva ut foton direkt från minneskortet (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Skriva ut foton direkt från minneskortet (Högerpil) för att välja Skriv ut foton och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Skriva ut foton direkt från minneskortet (Välj).
3. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Skriva ut foton direkt från minneskortet (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Skriva ut foton direkt från minneskortet (Högerpil) för att välja Välj foton och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Skriva ut foton direkt från minneskortet (Välj).
4. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Skriva ut foton direkt från minneskortet (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Skriva ut foton direkt från minneskortet (Högerpil) till att välja något av följande menyalternativ och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Skriva ut foton direkt från minneskortet (Välj).
Alla (1-X): X är det antal JPEG-filer som identifieras på kortet. Om du väljer det här alternativet skrivs alla JPEG-filer på minneskortet ut. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Skriva ut foton direkt från minneskortet (Välj) igen för att bekräfta utskriften.
Enstaka: Om du väljer det här alternativet kan du skriva ut ett enstaka foto. Fotona numreras från 1 och uppåt. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Skriva ut foton direkt från minneskortet (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Skriva ut foton direkt från minneskortet (Högerpil) för att höja eller sänka fotonumret och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Skriva ut foton direkt från minneskortet (Välj) för att välja vilket foto som ska skrivas ut.
Inom intervall: Det här alternativet gör att du kan välja att skriva ut foton inom ett intervall. Du anger det första och det sista fotonumret. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Skriva ut foton direkt från minneskortet (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Skriva ut foton direkt från minneskortet (Högerpil) för att höja eller sänka fotonumren och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Skriva ut foton direkt från minneskortet (Välj) för att välja det intervall med foton som ska skrivas ut.
5. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Skriva ut foton direkt från minneskortet (Välj) igen för att skriva ut fotografierna.
OBS!

JPEG-filerna på minneskortet numreras i alfabetisk ordning. Om du inte känner till fotonas ordning på kortet skriver du ut ett index. Mer information om hur du skriver ut ett index finns i Skriva ut ett minneskortsindex.

HP Color Laserjet 2605 Skriva ut foton direkt från minneskortet