Alternativ för att ändra färg

Alternativ för att ändra färg


Med alternativet för manuell färgjustering kan du ange inställningar för Färg (eller Färgkarta).

OBS!

I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. Inställningarna för Fotografi styr då även text och grafik.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 Alternativ för att ändra färg