Hantera utskrifter

Hantera utskrifter


Det här avsnittet innehåller grundläggande utskriftsinstruktioner. När du ändrar utskriftsinställningar följer du prioritetsordningen för ändringar. (Observera att namnen på kommandon och dialogrutor kan variera beroende på vilket program du använder.)

Dialogrutan Utskriftsformat. Du öppnar dialogrutan genom att klicka på Utskriftsformat eller liknande kommando på menyn Arkiv i programmet. Dialogrutan är en del av det program som du arbetar i. Inställningar som ändras här åsidosätter inställningar som ändras någon annanstans.
DialogrutanSkriv ut. Du öppnar dialogrutan genom att klicka på Skriv ut, Skrivarinställningar, eller liknande kommando på Arkiv-menyn i programmet. Den är också en del av programmet, men har en lägre prioritet än dialogrutan Utskriftsformat. Ändringar som görs i dialogrutan Skriv ut åsidosätter inte ändringar som görs i dialogrutan Utskriftsformat. Inställningar som ändras här åsidosätter inställningar som görs i skrivardrivrutinen.
Skrivardrivrutiner. Skrivardrivrutinen öppnas när du klickar på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut. Inställningar som ändras här åsidosätter inte inställningar som ändras någon annanstans.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 Hantera utskrifter