Fylla på fack 1

Fylla på fack 1


Fack 1 (fack för enarksmatning) skriver ut på enstaka pappersark eller enstaka kuvert. Använd fack 1 när du matar in ett enstaka ark papper, ett kuvert, ett vykort, en etikett, ett ark HP LaserJet glättat papper, ett ark HP LaserJet fotopapper eller en OH-film. Du kan också använda fack 1 när du skriver ut första sidan på ett annat material än resten av dokumentet.

1. Pappersledarna ser till att materialet matas in korrekt i skrivaren och att utskriften inte blir sned. Dra ut pappersledarna tills de är något bredare ställda än utskriftsmaterialet.

HP Color Laserjet 2605 y paper adjust Fylla på fack 1

2. Lägg i utskriftsmaterialet i fack 1 med utskriftssidan nedåt och den övre kortsidan först. Kontrollera att materialet ligger tillräckligt långt in för att skrivaren ska kunna mata in papperet ordentligt.

HP Color Laserjet 2605 y insert paper Fylla på fack 1

HP Color Laserjet 2605 y insert envelope Fylla på fack 1

OBS!

Det tar en liten stund innan papperet plockas upp.

OBS!

När du fyller på specialmaterial, t.ex. etiketter, OH-film, HP LaserJet glättat papper, HP LaserJet fotopapper samt brevpapper och förtryckta formulär, placerar du utskriftsmaterialet med utskriftssidan nedåt. Mer information om hur du skriver ut på specialmaterial finns i Skriva ut på specialmaterial.

OBS!

Om du skriver ut på båda sidor finns instruktioner om hur du fyller på material i Utskrift på båda sidor.

HP Color Laserjet 2605 Fylla på fack 1