Knappen Avbryt utskrift

Knappen Avbryt utskrift


När knappen Redo blinkar avbryts utskriften om du trycker du på HP Color Laserjet 2605 tcn cancl job Knappen Avbryt utskrift (Avbryt utskrift).

VIKTIGT

Du får eventuellt ingen information om att förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har tagit slut. Om du fortsätter att skriva ut när kassetten är tom kan skrivaren skadas. Mer information finns i Hewlett-Packard begränsad garanti.

HP Color Laserjet 2605 Knappen Avbryt utskrift