Förbrukningsmätare för svart, gult, cyan och magenta

Förbrukningsmätare för svart, gult, cyan och magenta


Ett ? visas i stället för konsumtionsnivån när nivån inte är känd. Det här kan bero på följande saker:

Tonerkassetter saknas
Felaktigt placerade kassetter
Kassetter med fel
Kassetter som inte kommer från HP

Mätaren för förbrukningsmaterial visas när skrivaren visar läget Redo och inga varningar finns. Den visas också när skrivaren visar en varning eller ett felmeddelande om en tonerkassett eller flera förbrukningsmaterial. Om ett förbrukningsmaterial är slut, blinkar mätaren.

HP Color Laserjet 2605 Förbrukningsmätare för svart, gult, cyan och magenta