Installera Macintosh-programvara för utskriftssystem för direkta anslutningar (USB)

Installera Macintosh-programvara för utskriftssystem för direkta anslutningar (USB)


I det här avsnittet beskrivs hur du installerar programvara för utskriftssystem för Mac OS X v10.2 och senare.

Apple PostScript-drivrutinen måste installeras för att PPD-filerna ska kunna användas. Använd Apple PostScript-drivrutinen som levererats med Macintosh-datorn.

Så här installerar du programvaran för utskriftssystemet
1. Anslut en USB-kabel mellan USB-porten på skrivaren och USB-porten på datorn. Använd en två meters standard-USB-kabel.
2. Sätt in skrivarens CD-skiva i CD-ROM-enheten och kör installationsprogrammet.

Dubbelklicka på cd-ikonen på skrivbordet.

3. Dubbelklicka på Installer i mappen HP LaserJet Installer.
4. Följ anvisningarna på datorskärmen.
OBS!

För Mac OS X v10.2 och senare: USB-köer skapas automatiskt när skrivaren ansluts till datorn. Kön använder emellertid en generisk PPD om installationsprogrammet inte har körts innan USB-kabeln ansluts. Om du vill ändra kö-PPD öppnar du Utskriftskontroll eller Skrivarinställning, väljer korrekt skrivarkö och klickar sedan på Visa info så att dialogrutan Skrivarinfo öppnas. I snabbmenyn väljer du Skrivarmodell och sedan, i snabbmenyn där Allmän har valts, väljer du rätt PPD för skrivaren.

5. Skriv ut en testsida eller en sida från ett program för att kontrollera att programvaran är rätt installerad.
HP Color Laserjet 2605 Installera Macintosh-programvara för utskriftssystem för direkta anslutningar (USB)