Avancerade färgalternativ för text, grafik och foton

Avancerade färgalternativ för text, grafik och foton


Använd manuell färgjustering för att justera alternativen Färg (eller Färgkarta) och Raster för en utskrift.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 Avancerade färgalternativ för text, grafik och foton