Skriva ut ett försättsblad

Skriva ut ett försättsblad


Du kan skriva ut ett separat försättsblad som innehåller ett meddelande (t.ex. Konfidentiellt).

Skriva ut ett försättsblad
1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
2. På snabbmenyn Försättsblad eller Papper/kvalitet väljer du om du vill skriva ut försättsbladet Innan dokumentet eller Efter dokumentet.
3. I snabbmenyn Typ av försättsblad väljer du det meddelande som ska skrivas ut på försättsbladet.
OBS!

Om du vill skriva ut ett tomt försättsblad, väljer du Standard som Försättsbladstyp.

HP Color Laserjet 2605 Skriva ut ett försättsblad