Inbäddad webbserver

Inbäddad webbserver


Den inbäddade webbservern är ett webbaserat gränssnitt som ger tillgång till skrivarstatus och konfiguration, inklusive nätverkskonfigurationen och HP:s smarta utskriftsfunktioner (SPS – Smart Printing Supplies).

Du får tillgång till den inbäddade webbservern via skrivarens nätverksanslutning. Ange skrivarens IP-adress i en webbläsare när du vill öppna webbserverns startsida i webbläsaren. Sedan kan du kontrollera skrivarens status, konfigurera skrivaren och kontrollera förbrukningsartiklarnas status med hjälp av flikarna och den vänstra navigeringsmenyn på startsidan.

Internet Explorer 6.0 eller senare
Safari 1.2 eller senare
Opera 7.0 eller senare
Firefox 1.0 eller senare
Netscape 7.0 eller senare
Mozilla 1.6 eller senare
HP Color Laserjet 2605 Inbäddad webbserver