HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin


Det här programmet är endast tillgängligt när skrivaren är ansluten till ett nätverk.

HP Web Jetadmin är avsett att användas för skrivarhantering i handelsnätverk och företagsnätverk. HP ToolboxFX används till att hantera en enskild skrivare medan HP Web Jetadmin används till att hantera skrivargrupper och andra enheter. Hämta det här programmet på HP:s webbplats http://www.hp.com/go/webjetadmin. Webbplatsen för HP Web Jetadmin tillhandahåller programvaran HP Web Jetadmin på flera språk.

HP Web Jetadmin är endast tillgängligt om skrivaren är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Programmet, som är webbläsarbaserat, kan installeras på en av följande plattformar som stöds:

Microsoft Windows 2000 eller XP
Red Hat Linux
SuSE Linux

När du har installerat HP Web Jetadmin kan du starta det i en webbläsare på en dator genom att skriva in en av följande webbadresser:

http://server.domain:port/

där “server.domain” är värdserverns namn och “port” är portnumret som du angett under installationen. (Standardporten är 8000.) Informationen finns i filen url.txt, som finns i samma mapp som HP Web Jetadmin är installerad.

http://ipaddress:port/

där “ipaddress” är IP-adressen till den dator där HP Web Jetadmin är installerat.

För inställningar som finns både i skrivardrivrutinen och i HP Web Jetadmin gäller att de ändringar som gjorts i skrivardrivrutinen åsidosätter de som gjorts i HP Web Jetadmin.

HP Color Laserjet 2605 HP Web Jetadmin