Kontrollera DIMM-installationen

Kontrollera DIMM-installationen


Kontrollera att DIMM-korten har installerats korrekt och fungerar.

1. Slå på skrivaren. Kontrollera att lampan Redo tänds när skrivaren har avslutat startsekvensen. Om ett felmeddelande visas kan du ha installerat ett DIMM-kort på fel sätt.
2. Du skriver ut en konfigurationssida genom att trycka på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Kontrollera DIMM installationen (Välj) och HP Color Laserjet 2605 tcn cancl job Kontrollera DIMM installationen (Avbryt jobb) samtidigt. (En statussida för förbrukningsmaterial och möjligtvis en HP Jetdirect-konfigurationssida skrivs också ut.)
3. Kontrollera avsnittet om Installerade skrivarspråk och Alternativ på konfigurationssidan och jämför det med den konfigurationssida som du skrev ut innan du installerade DIMM-korten.
4. Om mängden identifierat minne inte har ökat eller om teckensnittsalternativet inte har identifierats kan det bero på något av följande:
DIMM-kortet är kanske inte korrekt installerat. Upprepa installationen.
DIMM-kortet kan vara defekt. Försök att installera att annat DIMM-kort.
5. När du har installerat DIMM-kortet korrekt går du till Aktivera minnet om du har installerat ett minnes-DIMM eller till Aktivera språk-DIMM-kortet för Windows om du har installerat ett språk-DIMM-kort.
HP Color Laserjet 2605 Kontrollera DIMM-installationen