Kontrollista för utskriftskvalitet

Kontrollista för utskriftskvalitet


Du kan lösa allmänna problem med utskriftskvaliteten med hjälp av följande kontrollista:

1. Kontrollera att papperet eller materialet som du använder uppfyller specifikationerna. I allmänhet gäller att ju glattare ett papper är, desto bättre blir resultatet.
2. Om du använder specialmaterial för utskrift, som till exempel etiketter, OH-film, glättat papper eller brevpapper, ser du till att du skriver ut enligt rätt typ.
3. Ta bort eventuella toneravlagringar och skriv ut en rengöringssida. Mer information finns i Ta bort toneravlagringar.
4. Skriv ut en konfigurationssida och statussida på skrivaren. Mer information finns i Sidor och rapporter.
Kontrollera på statussidan om det finns förbrukningsmaterial som nästan är slut eller helt tomma. Ingen information ges om tonerkassetter som inte kommer från HP.
Om sidorna inte skrivs ut på rätt sätt ligger felet i maskinvaran. Kontakta HP Kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst eller i broschyren som fanns i skrivarkartongen.
5. Skriv ut en demosida från HP ToolboxFX. Om sidan skrivs ut ligger problemet i skrivardrivrutinen. Prova att skriva ut via en annan skrivardrivrutin. Om du exempelvis använder PCL 6-skrivardrivrutinen försöker du skriva ut med PS-skrivardrivrutinen.

Installera PS-drivrutinen med hjälp av guiden Lägg till skrivare i dialogrutan Skrivare (eller Skrivare och fax i Windows XP).

6. Prova att skriva ut från ett annat program. Om sidan skrivs ut på rätt sätt ligger problemet i det program som du använde för att skriva ut.
7. Starta om datorn och skrivaren, och försök att skriva ut igen. Om problemet kvarstår väljer du ett av följande alternativ:
Om problemet påverkar alla utskrivna sidor läser du i Allmänna problem med utskriftskvaliteten.
Om problemet endast påverkar sidor som skrivits ut i färg läser du i Åtgärda problem med färgdokument.
HP Color Laserjet 2605 Kontrollista för utskriftskvalitet