Åtgärda problem med färgdokument

Åtgärda problem med färgdokument


I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du skriver ut i färg.


Problem Orsak Åtgärd
Dokumentet skrivs endast ut i svart när det egentligen borde skrivas ut i färg.
HP Color Laserjet 2605 4c blwhite Åtgärda problem med färgdokument
Du har inte valt färgläge i programmet eller skrivardrivrutinen. Välj färgläge i stället för läge för gråskala.
Du har inte valt rätt skrivardrivrutin i programmet. Installera rätt skrivardrivrutin.
Skrivaren är inte rätt inställd. Skriv ut en konfigurationssida. Kontakta HP Kundtjänst om ingen färg syns på konfigurationssidan. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.

En eller flera färger skrivs inte ut eller är otydliga.
HP Color Laserjet 2605 4c clmissing Åtgärda problem med färgdokument
Förseglingstejpen sitter eventuellt kvar på tonerkassetterna. Kontrollera att förseglingstejpen har tagits bort helt från tonerkassetterna.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Du använder skrivaren i en mycket fuktig miljö. Kontrollera att skrivarens omgivande miljö uppfyller specifikationerna.
En eller flera tonerkassetter är nästan slut. Om du använder tonerkassetter som inte kommer från HP visas inga meddelanden på skrivarens kontrollpanel eller i HP ToolboxFX. Byt kassetterna som snart är slut.
Kontrollpanelen har ställts in för åsidosättning. Ersätt tonerkassetter som är tomma eller nästan tomma.
En färg skrivs ut inkonsekvent när du har satt i en ny tonerkassett.
HP Color Laserjet 2605 4c cl random Åtgärda problem med färgdokument
En annan tonerkassett håller kanske på att ta slut. Om du använder en tonerkassett som inte kommer från HP kan den hålla på att ta slut eller vara helt tom utan att du får information om det. Ta bort tonerkassetten för den färg som skrivs ut inkonsekvent och installera den igen.
Kontrollpanelen har ställts in för åsidosättning. Ersätt tonerkassetter som är tomma eller nästan tomma.
Färgerna på utskriftssidan överensstämmer inte med färgerna på skärmen.
HP Color Laserjet 2605 4c cl print pc Åtgärda problem med färgdokument
Färgerna på datorskärmen är annorlunda än i utskriften. Markera Matcha skärm på fliken Färg i skrivardrivrutinen.
Om mycket ljusa eller mycket mörka färger på skärmen inte skrivs ut innebär det att programmet tolkar de ljusa färgerna som vita och de mörka färgerna som svarta. Undvik att använda mycket ljusa eller mörka färger.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Efterbehandlingen på färgsidan är inkonsekvent.
HP Color Laserjet 2605 4cl finish Åtgärda problem med färgdokument
Utskriftsmaterialet är för grovt. Använd ett mjukt utskriftsmaterial, till exempel ett papper av hög kvalitet avsett för färglaserskrivare. I allmänhet gäller att ju glattare ett papper är, desto bättre blir resultatet.
HP Color Laserjet 2605 Åtgärda problem med färgdokument