Allmänna problem med utskriftskvaliteten

Allmänna problem med utskriftskvaliteten


Exemplen nedan är utskrivna med kortsidan först i formatet Letter. Dessa exempel visar problem som kan påverka alla sidor du skriver ut, oavsett om du skriver ut i färg eller endast i svart. I följande avsnitt beskrivs de vanligaste utskriftsproblemen och hur du löser dem.


Problem Orsak Åtgärd
Utskriften är ljus eller blek.
HP Color Laserjet 2605 4 vfade Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Använd material som uppfyller HP:s specifikationer.
En eller flera tonerkassetter är nästan slut. Om du använder tonerkassetter som inte kommer från HP visas inga meddelanden på skrivarens kontrollpanel eller i HP ToolboxFX. Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta tonerkassett.
Om ingen av tonerkassetterna är tom eller håller på att slut, tar du bort tonerkassetterna en i taget och kontrollerar om tonervalsarna är skadade. Byt i så fall ut tonerkassetten.
  Skriv ut en statussida för förbrukningsmaterial och kontrollera återstående användningstid. Mer information finns i Statussida för förbrukningsmaterial.
Det finns tonerstänk.
HP Color Laserjet 2605 4 specs Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Använd material som uppfyller HP:s specifikationer.
Pappersbanan kanske behöver rengöras. Rensa pappersbanan. Mer information finns i onlinehjälpen om HP ToolboxFX.
Delar av tecken saknas.
HP Color Laserjet 2605 4 drpout Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Ett enda papper kan vara defekt. Försök skriva ut dokumentet igen.
Papperets fuktinnehåll är ojämnt, eller också har papperet fuktfläckar på ytan. Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Papperspartiet har defekter. Tillverkningsprocessen kan leda till att vissa partier av papperet stöter bort tonern. Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Vertikala streck eller ränder syns på sidan.
HP Color Laserjet 2605 4 vlines Allmänna problem med utskriftskvaliteten
En eller flera tonerkassetter är nästan slut eller trasiga. Om du använder tonerkassetter som inte kommer från HP visas inga meddelanden på skrivarens kontrollpanel eller i HP ToolboxFX. Byt kassetterna som snart är slut.
Oacceptabel tonerskuggning i bakgrunden.
HP Color Laserjet 2605 4 gray Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Använd ett annat papper med en lättare basvikt.
Mycket torra förhållanden (låg luftfuktighet) kan öka bakgrundsskuggningen. Kontrollera miljön runt skrivaren.
En eller flera tonerkassetter är nästan slut. Om du använder tonerkassetter som inte kommer från HP visas inga meddelanden på skrivarens kontrollpanel eller i HP ToolboxFX. Byt kassetterna som snart är slut.
Tonerfläckar finns på utskriftsmaterialet.
HP Color Laserjet 2605 4 smear Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Använd material som uppfyller HP:s specifikationer.
Om det finns utsmetad toner på papperets framkant är pappersledarna smutsiga eller också finns det tonerrester i pappersbanan. Rengör pappersledarna och pappersbanan.
Toner smetas lätt ut när man tar på den.
HP Color Laserjet 2605 4 loose Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Skrivaren har inte ställts in för utskrifter på materialtypen som du skriver ut på. I skrivardrivrutinen väljer du fliken Papper och ställer in den Typ som matchar papperstypen som du skriver ut på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om du använder tyngre papper.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Använd material som uppfyller HP:s specifikationer.
Pappersbanan kanske behöver rengöras. Rengör skrivaren.
Det förekommer defekter på utskriftssidan med jämna mellanrum.
HP Color Laserjet 2605 4 reps Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Skrivaren har inte ställts in för utskrifter på materialtypen som du skriver ut på. I skrivardrivrutinen väljer du fliken Papper och ställer in den Typ som matchar papperstypen som du skriver ut på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om du använder tyngre papper.
De inre delarna kan ha fått toner på sig. Problemet försvinner troligtvis efter några sidor.
Pappersbanan kanske behöver rengöras. Rengör skrivaren.
Fixeringsenheten kan vara skadad eller smutsig. Gör rent enligt instruktionerna i HP ToolboxFX.
Kontakta HP Kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
Det kan vara problem med en tonerkassett. Om du vill avgöra vilken kassett som det är problem med, skriver du ut diagnossidan PQ från HP ToolboxFX.
Det blir märken med jämna mellanrum på en sida utan text.
HP Color Laserjet 2605 4 rdef bkpg Allmänna problem med utskriftskvaliteten
De inre delarna kan ha fått toner på sig. Problemet försvinner troligtvis efter några sidor.
Pappersbanan kanske behöver rengöras. Rengör skrivaren.
Fixeringsenheten kan vara skadad eller smutsig. Gör rent enligt instruktionerna i HP ToolboxFX.
Kontakta HP Kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
Utskriften innehåller felaktigt formade tecken.
HP Color Laserjet 2605 4 wavy Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Om tecknen är felaktigt utformade och ser vågiga ut kan laserskannern behöva service. Kontrollera om problemet också förekommer på konfigurationssidan. Om så är fallet kontaktar du HP Kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
Det utskrivna papperet är böjt eller vågigt.
HP Color Laserjet 2605 4 curl Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Skrivaren har inte ställts in för utskrifter på materialtypen som du skriver ut på. I skrivardrivrutinen väljer du fliken Papper och ställer in den Typ som matchar papperstypen som du skriver ut på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om du använder tyngre papper.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Såväl hög temperatur som luftfuktighet kan göra att papperet buktar sig. Kontrollera miljön runt skrivaren.
Text och bild är sneda i utskriften.
HP Color Laserjet 2605 4 skew Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Utskriftsmaterialet har kanske fyllts på fel. Se till att papperet eller annat utskriftsmaterial laddats korrekt och att pappersledarna inte sitter för hårt eller för löst mot pappersbunten. Mer information finns i Fylla på fack.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Den utskrivna sidan har skrynklor och veck.
HP Color Laserjet 2605 4 crease Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Utskriftsmaterialet har kanske fyllts på fel. Kontrollera att materialet har placerats rätt och att pappersledarna inte ligger för löst eller för hårt mot pappersbunten. Mer information finns i Fylla på fack.
Vänd på pappershögen i inmatningsfacket eller prova att vända papperet i facket 180°.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Toner förekommer runt tecknen på utskriften.
HP Color Laserjet 2605 4 scattr Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Utskriftsmaterialet har kanske fyllts på fel. Vänd på pappershögen i facket.
Om stora mängder toner har fläckat tecknens konturer kan papperet ha hög motståndsförmåga. Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
En bild överst på sidan (i svart) upprepas längre ned på sidan (i ett grått fält).
HP Color Laserjet 2605 4 ghost2 Allmänna problem med utskriftskvaliteten
Inställningar i programvaran kan påverka utskriften. Ändra svärtan i fältet som den upprepade bilden förekommer i från programmet i datorn.
Från datorns program vänder du hela sidan 180 grader så att den ljusare bilden skrivs ut först.
Ordningen som bilderna skrivs ut i kan påverka utskriften. Ändra den ordning som bilderna skrivs ut i. Lägg till exempel den ljusare bilden överst på sidan och den mörkare längre ner.
Ett strömfall kan ha påverkat skrivaren. Om defekten uppstår längre fram i en utskrift, stänger du av skrivaren i tio minuter och sedan sätta på den igen så att utskriften startas om.
HP Color Laserjet 2605 Allmänna problem med utskriftskvaliteten