Prestandaproblem

Prestandaproblem


Använd tipsen i det här avsnittet om tomma sidor matas ut ur skrivaren eller om skrivaren inte skriver ut några sidor alls.


Problem Orsak Åtgärd
Sidor skrivs ut men de är helt tomma. Förseglingstejpen sitter eventuellt kvar på tonerkassetterna. Kontrollera att förseglingstejpen har tagits bort helt från tonerkassetterna.
Dokumentet innehåller eventuellt tomma sidor. Kontrollera vad som finns på alla sidor i det dokument som du skriver ut.
Skrivaren kan vara trasig. Kontrollera skrivaren genom att skriva ut en konfigurationssida.
Sidorna skrivs ut mycket långsamt. Tyngre utskriftsmaterial kan göra processen långsam. Skriv ut på ett annat material.
Komplicerade sidor skrivs ut långsamt Korrekt fixering kan kräva långsammare skrivarhastighet för att garantera bästa utskriftskvalitet.
Sidor skrevs inte ut. Skrivaren plockar inte utskriftsmaterialet korrekt. Mer information finns i Materialhanteringsproblem.
Material har fastnat i skrivaren. Ta bort material som har fastnat.
USB-kabeln kan vara defekt eller felaktigt ansluten.
Dra ur USB-kabeln i bägge ändar och sätt tillbaka den igen.
Försök skriva ut något som har skrivits ut tidigare.
Prova med en annan kabel.
Andra enheter har anslutits till datorn. Eventuellt kan inte enheten dela en USB-port med annan enhet. Om du har anslutit en extern hårddisk eller en omkopplingsdosa för nätverk till samma port som skrivaren, störs eventuellt skrivaren av den andra enheten. För att kunna ansluta och använda skrivaren måste du då ta bort den andra enheten eller använda två USB-portar på datorn.
HP Color Laserjet 2605 Prestandaproblem