Lösa problem med utskriftsmaterial

Lösa problem med utskriftsmaterial


Följande fel på papperet kan orsaka ojämn utskriftskvalitet, trassel och till och med skada skrivaren.


Problem Orsak Åtgärd
Undermålig utskriftskvalitet eller tonerfixering Papperet är för fuktigt, för grovt, för tjockt eller glättat, eller också är det graverat eller från ett defekt pappersparti. Bekräfta att du har valt rätt materialtyp i skrivardrivrutinen.
Prova med en annan papperstyp, mellan 100 och 250 Sheffield, 4 % och 6 % fuktinnehåll.
Ofullständiga tecken, trassel eller buktning Papperet har inte förvarats på rätt sätt. Förvara papperet plant i den fukttäta förpackningen.
Papperet har förskjutits från en sida till en annan. Vänd på papperet.
Svår böjning Papperet är för fuktigt, har fel fiberriktning eller har en kortfibrig konstruktion. Bekräfta att du har valt rätt materialtyp i skrivardrivrutinen.
Försök med utskriftsmaterial från en annan förpackning.
Använd långfibrigt papper.
Papperet skiftar från sida till sida. Vänd på papperet.
Fastnar, skrivaren skadad Papperet är skuret eller perforerat. Använd inte papper som har hål eller perforeringar.
Problem med inmatning Papperet har ojämna kanter. Använd papper av hög kvalitet för färglaserskrivare.
Papperet skiftar från sida till sida. Vänd på papperet.
Pappret är för fuktigt, för grovt, för tjockt eller glättat, har fel fiberriktning, kortfibrig konstruktion eller också är det graverat eller från ett defekt pappersparti. Prova med en annan papperstyp, mellan 100 och 250 Sheffield, 4 och 6 % fuktinnehåll.
Använd långfibrigt papper.
Utskriften blir skev (krokig) Pappersledarna ligger fel. Ta bort allt material från inmatningsfacket, rätta till pappersbunten och placera materialet i inmatningsfacket igen. Justera pappersledarna efter papprets längd och bredd och försök skriva ut igen.
Flera ark matas samtidigt Facket är för fullt. Ta bort lite av utskriftsmaterialet från inmatningsfacket. Mer information finns i Fylla på fack.
Utskriftsmaterialet är skrynkligt, vikt eller skadat. Kontrollera att utskriftsmaterialet inte är skrynkligt, vikt eller skadat. Försök med utskriftsmaterial från en annan förpackning.
Skrivaren tar inte material från inmatningsfacket Skrivaren är inställd på manuell matning.
Om Manuell matning visas på kontrollpanelen skriver du ut genom att trycka på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Lösa problem med utskriftsmaterial (Välj).
Kontrollera att skrivaren inte är i manuellt matningsläge och försök skriva ut igen.
Inmatningsfacket är för fullt. Ta bort lite av utskriftsmaterialet från inmatningsfacket. Mer information finns i Fylla på fack.
Papperslängdskontrollen i fack 2 eller extrafack 3 har en längd som är längre än storleken på utskriftsmaterialet. Justera kontrollen till rätt längd.
Inmatningsvalsen är smutsig eller skadad. Kontakta HP Kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
HP Color Laserjet 2605 Lösa problem med utskriftsmaterial