Varningsmeddelanden

Varningsmeddelanden


Ibland visas varningsmeddelanden som kan kräva att användaren bekräftar meddelandet genom att trycka på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) för att fortsätta eller trycka på HP Color Laserjet 2605 tcn cancl job Varningsmeddelanden (Avbryt utskrift) för att avbryta utskriftsjobbet. När vissa varningar visas slutförs inte utskriften eller också blir kvaliteten dålig. Om ett meddelande gäller utskrift och funktionen för automatisk fortsättning är aktiv och om användaren inte bekräftar meddelandet inom tio sekunder, försöker skrivaren fortsätta utskriften automatiskt.

Varningsmeddelanden 
Meddelande på kontrollpanelen Beskrivning Rekommenderad åtgärd
10.000x Fel på förbr.mtrl E-etiketten går inte att läsa eller också sitter tonerkassetten fel.
1. Installera tonerkassetten igen.
2. Stäng av och slå på skrivaren.
3. Om problemet kvarstår byter du kassetten.
Byt ut förb.mat.
Åsidosättning
Ett förbrukningsmaterial håller på att ta slut och kan leda till otillfredsställande utskriftskvalitet. Fyll på det förbrukningsmaterial som håller på att ta slut.
Endast 1 minnes-
kort åt gången
Mer än ett minneskort har satts in i enheten. Ta ut alla kort utom ett.
Enhetsfel
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Ett internt fel har uppstått i skrivaren. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) för att fortsätta jobbet.
Fel – okänt
minneskort
Det är problem med antingen minneskortet eller med skrivarens kortläsare. Sätt in kortet igen. Om felet kvarstår sätter du in ett annat kort.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
Fel storlek
i fack 1
alternerar med
Ladda [STRL]
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Utskriften har gjorts på ett papper som har fel storlek. Fyll på papper med rätt papperstyp och papperstorlek i facket.
Fel storlek
i fack 2
alternerar med
Ladda [STRL]
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Utskriften har gjorts på ett papper som har fel storlek. Fyll på papper med rätt papperstyp och papperstorlek i facket.
Fel storlek
i fack 3
alternerar med
Ladda [STRL]
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Utskriften har gjorts på ett papper som har fel storlek. Fyll på papper med rätt papperstyp och papperstorlek i facket.
Fotojobb
väntar
Ett andra fotojobb har startats innan det första har avslutats. Ingen åtgärd behövs. Meddelandet försvinner när det första jobbet har slutförts.
Foton kunde
inte hittas
En bild som har tagits bort har markerats.
Bilden som har markerats på arket har tagits bort.
Minneskortet har tagits ut ur minneskortsplatsen.
Sätt in kortet och markera bilden.
Fyll på fack X
[TYP] [STRL]
Utskriften bearbetas men angivet fack är tomt eller innehåller fel utskriftsmaterial. Fyll på papper i facket med den typ och storlek som anges på kontrollpanelen.
Fyll på fack X
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Den första sidan av en dubbelsidig utskrift har skrivits ut och användaren måste lägga i papper för nästa sida. Lägg i den utskrivna sidan från utmatningsfacket i det fack som anges på kontrollpanelen.
Fyll på papper Skrivaren har slut på papper. Fyll på papper.
För komplex sida
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Sidan är alltför komplicerad för att skrivaren ska klara av den. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) och försök att skriva ut sidan igen.
Skriv ut sidor separat om det är flera sidor.
Infoga
minneskort
Kortet sitter inte rätt eller finns inte i kortplatsen. Kontrollera att minneskortet sitter i kortplatsen och att det sitter rätt.
Kommunikations-
fel med motorn
Ett internt kommunikationsfel har uppstått i skrivaren. Det här är enbart ett varningsmeddelande. Utskriftsresultatet kan påverkas.
Lucka öppen Skrivarluckan är öppen. Luckan måste vara stängd innan utskriften kan fortsätta.
Manuell matning
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
alternerar med
Ladda fack 1
[TYP] [STRL]
Skrivaren väntar på papper i avsett fack. Fyll på papper.
Minneskortet är
bak och fram
Minneskortet har satts in bak och fram i kortplatsen. Sätt in kortet rätt.
Minne snart slut
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Minnet i skrivaren är nästan fullt. Låt skrivaren slutföra utskriften eller tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) för att avbryta utskriften.
Dela upp dokumentet i mindre delar, som var och en innehåller färre sidor.
Motorfel
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Ett internt fel har uppstått i skrivaren. Återuppta jobbet genom att trycka på Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden.
Ogilt. drivrutin
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Du använder fel skrivardrivrutin. Välj rätt drivrutin för skrivaren igen.
Otillåten gul
Otillåten magenta
Otillåten cyanblå
Otillåten svart
En förbrukningsartikel som inte är från HP har installerats. En av de här fyra meddelandena visas tills HP-förbrukningmaterialet har installerats eller du har tryckt på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj). Om du har köpt förbrukningsmaterial som du trodde var en äkta HP-produkt, ringer du till HP:s telefonlinje för bedrägerier på 1-877-219-3183 (endast USA). Service och reparationer på grund av material som inte är från HP omfattas inte av HP:s garanti.
Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) för att fortsätta med utskriften.
Papper tas ej
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Skrivarmotorn plockade inte upp utskriftsmaterial. Kontrollera att utskriftsmaterialet i fack 1 ligger tillräckligt långt in. Kontrollera sedan att stöden för papperslängden i fack 2 eller extrafack 3 stämmer med materialstorleken.
Lägg in materialet i inmatningsfacket igen och tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) för att fortsätta med utskriften.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
Saknar stöd
minneskort
Kontrollera att kortet är av en typ som fungerar med enheten. Sätt in ett kort som går att använda i enheten.
Trassel i
bläckpatronsomr.
alternerar med
Åtg. trasslet
och tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Papperstrassel har uppstått i kassettområdet. Öppna luckan och rensa pappersbanan. Tryck därefter på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) på kontrollpanelen.
Trassel i
fack 1
alternerar med
Åtg. trasslet
och tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Papperstrassel har uppstått i fack 1. Rensa pappersbanan och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) på kontrollpanelen.
Trassel i
fack 2
alternerar med
Åtg. trasslet
och tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Papperstrassel har uppstått i fack 2. Rensa pappersbanan och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) på kontrollpanelen.
Trassel i
fack 3
alternerar med
Åtg. trasslet
och tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Papperstrassel har uppstått i fack 3. Rensa pappersbanan och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) på kontrollpanelen.
Trassel i
pappersbana
alternerar med
Åtg. trasslet
och tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Papperstrassel har uppstått i pappersbanan. Öppna luckan och rensa pappersbanan. Tryck därefter på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) på kontrollpanelen.
Trassel i
utmatningsfack
alternerar med
Åtg. trasslet
och tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
Papperstrassel har uppstått i utmatningsfacket. Öppna luckan och rensa pappersbanan. Tryck därefter på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) på kontrollpanelen.
Utskriftsfel
Tryck på HP Color Laserjet 2605 checkmark smallest Varningsmeddelanden
De utskrivna sidorna har placerats fel på papperet. Om du vill fortsätta trycker du på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Varningsmeddelanden (Välj) på kontrollpanelen.
HP Color Laserjet 2605 Varningsmeddelanden