Meddelanden om allvarliga fel

Meddelanden om allvarliga fel


Meddelanden om allvarliga fel anger någon typ av svårartat problem. Det kan hjälpa att starta om enheten. Om felet fortfarande kvarstår kan skrivaren behöva service.

Meddelanden om allvarliga fel
Meddelande på kontrollpanelen Beskrivning Rekommenderad åtgärd
49 Fel
Slå av och på
Ett internt maskinvarufel har uppstått i skrivaren. Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
Om du nyligen har installerat ett minneskort i skrivaren stänger du av den, tar bort och sätter tillbaka minneskortet och startar sedan skrivaren igen.
Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla skrivaren direkt till ett vägguttag. Starta skrivaren med strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
50 Fixeringsfel
Slå av och på
Ett internt maskinvarufel har uppstått i skrivaren.
50.1 Fixer.fel – Låg fixenhetstemp
50.2 Fixer.fel – Långsam fixenhet
50.3 Fixer.fel – Hög fixenhetstemp
50.7 Fixer.fel – Fixenhet öppen
50.8 Fixer.fel – Låg termistortemp i fixenhet
50.9 Fixer.fel – Hög termistortemp i fixenhet
Stäng av skrivaren, vänta minst 25 minuter och slå sedan på skrivaren igen.
Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla skrivaren direkt till ett vägguttag. Starta skrivaren med strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
51 Laserfel
Slå av och på
Ett internt maskinvarufel har uppstått i skrivaren.
51.20 Fel – Laserskannerfel, svart
51.21 Fel – Laserskannerfel, cyan
51.22 Fel – Laserskannerfel, magenta
51.23 Fel – Laserskannerfel, gul
Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla skrivaren direkt till ett vägguttag. Starta skrivaren med strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
54 Fel
Slå av och på
Ett fel på tonernivåsensorn har inträffat på skrivaren.
54.15 Fel – Gul
54.16 Fel – Magenta
54.17 Fel – Cyan
54.18 Fel – Svart
54.1C Fel – Varning, fel i densitetsavkänning
Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla skrivaren direkt till ett vägguttag. Starta skrivaren med strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
55.0601 Fel
55.0602 Fel
55.1 Fel
59.A0 Fel
59.9 Fel
54.1C Fel
Ett internt maskinvarufel har uppstått i skrivaren. Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla skrivaren direkt till ett vägguttag. Starta skrivaren med strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
57 Fläktfel
Slå av och på
Ett problem har uppstått med den interna fläkten i skrivaren. Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
Duplexerfel
Slå av och på
Funktionen för dubbelsidig utskrift är inte ansluten eller också är den felinstallerad. Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla skrivaren direkt till ett vägguttag. Starta skrivaren med strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
Fel 79
Slå av och på
Ett internt maskinvarufel har uppstått i skrivaren. Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
Om du nyligen har installerat ett minneskort i skrivaren stänger du av den, tar bort och sätter tillbaka minneskortet och startar sedan skrivaren igen.
Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla skrivaren direkt till ett vägguttag. Starta skrivaren med strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
Sensorfel
Slå av och på
Ett sensorfel har inträffat. Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
HP Color Laserjet 2605 Meddelanden om allvarliga fel