Meddelanden på kontrollpanelen

Meddelanden på kontrollpanelen


De flesta meddelandena på kontrollpanelen är avsedda att hjälpa användaren med en viss uppgift. Meddelandena innehåller den aktuella operationens status och eventuellt sidräkning på den andra raden. När enheten skriver data visar kontrollpanelen den här statusen. Dessutom visas varningar och felmeddelanden om det har uppstått situationer som måste åtgärdas.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 Meddelanden på kontrollpanelen