Konfigurationssida

Konfigurationssida


På konfigurationssidan finns en lista över skrivarens aktuella inställningar och egenskaper. Du kan använda den här sidan för att se om det finns felaktigt införda färgplan och halvtoner. Du kan skriva ut en konfigurationssida från skrivaren eller från HP ToolboxFX.

Mer information om konfigurationssidan finns i Konfigurationssida.

HP Color Laserjet 2605 Konfigurationssida