Rengöra pappersbanan

Rengöra pappersbanan


Skrivaren innehåller ett särskilt läge för rengöring av pappersbanan.

OBS!

Om du har tillgång till HP ToolboxFX rekommenderar HP att du rengör pappersbanan med HP ToolboxFX.

Rengöra pappersbanan
1. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Rengöra pappersbanan (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Rengöra pappersbanan (Högerpil) för att välja Service och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Rengöra pappersbanan (Välj).
2. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Rengöra pappersbanan (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Rengöra pappersbanan (Högerpil) för att välja Rengöringsläge och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Rengöra pappersbanan (Välj).

Ett ark matas långsamt genom skrivaren. Kasta sidan när processen är klar.

3. Ladda vanligt papper med storleken A4 eller Letter när du får en uppmaning.
4. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Rengöra pappersbanan (Välj) igen för att bekräfta och påbörja rengöringsprocessen.

Ett ark matas långsamt genom skrivaren. Kasta sidan när processen är klar.

HP Color Laserjet 2605 Rengöra pappersbanan