Återställa de fabriksinställda standardinställningarna

Återställa de fabriksinställda standardinställningarna


Om du återställer standardinställningarna återställs alla inställningar till de fabriksinställda standardinställningarna.

Återställa standardinställningarna
1. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Återställa de fabriksinställda standardinställningarna (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Återställa de fabriksinställda standardinställningarna (Högerpil) för att välja Service och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Återställa de fabriksinställda standardinställningarna (Välj).
2. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Återställa de fabriksinställda standardinställningarna (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Återställa de fabriksinställda standardinställningarna (Högerpil) för att välja Återst. standard och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Återställa de fabriksinställda standardinställningarna (Välj).

Skrivaren startar om automatiskt.

HP Color Laserjet 2605 Återställa de fabriksinställda standardinställningarna