Kontrollista för felsökning

Kontrollista för felsökning


Följ stegen nedan när du försöker lösa ett problem med skrivaren.


Steg Verifiering Problem Lösningar
1 Är strömmen påslagen?
När skrivaren är kopplad till en jordad strömkälla, visar kontrollpanelen texten Hewlett-Packard och lamporna Redo och Åtgärda blinkar. Sedan visas texten Initierar… och därefter Redo. Då lyser endast den gröna lampan.
Ingen ström på grund av fel i eluttaget, på kabeln, strömbrytaren eller en säkring.
1. Kontrollera att skrivaren är ansluten.
2. Kontrollera att strömkabeln fungerar och att strömbrytaren är påslagen.
3. Kontrollera strömkällan genom att koppla skrivaren direkt till vägguttaget eller till ett annat vägguttag.
4. Testa uttaget eller anslut skrivaren till uttaget för att verifiera att uttaget fungerar.
2 Visas Redo i skrivarens kontrollpanel?
Kontrollpanelen bör fungera utan några felmeddelanden.
Ett fel visas på kontrollpanelen. En lista över vanliga meddelanden finns i Meddelanden på kontrollpanelen.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
3 Skrivs informationssidor ut?
Skriv ut en konfigurationssida.
Ett fel visas på kontrollpanelen. En lista över vanliga meddelanden finns i Meddelanden på kontrollpanelen.
Utskriftsmaterialet flyttas inte jämnt genom pappersbanan. Rensa pappersbanan.
Dålig utskriftskvalitet. Mer information finns i Problem med utskriftskvalitet.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.
4 Skriver skrivaren ut från datorn?
Anslut nätverkskabeln eller USB-kabeln till skrivaren och datorn. Skicka en utskrift med hjälp av ett ordbehandlingsprogram till skrivaren.
Programvaran har inte installerats korrekt eller också har ett fel uppstått under installationen av programvaran. Avinstallera och installera om programvaran. Kontrollera att du använder rätt installationsprocedur och rätt portinställning.
Kabeln har inte anslutits rätt. Anslut kabeln igen.
Fel drivrutin har valts. Välj rätt drivrutin.
Andra enheter har anslutits till USB-porten. Koppla bort de andra enheterna och skriv ut igen.
Det finns ett problem med portdrivrutinen i Microsoft Windows. Avinstallera och installera om programvaran. Kontrollera att du använder rätt installationsprocedur och rätt portinställning.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i HP Kundtjänst och på supportflygbladet som låg i skrivarkartongen.  
5 Identifierar skrivaren ett minneskort och går det att skriva ut från kortet?
Sätt in ett minneskort i skrivaren och skriv ut en indexsida.
Skrivaren identifierar inte kortet. Ta ut kortet och sätt in det igen i minneskortsplatsen. Kontrollera att kortet är helt inne i platsen.
Kontrollera att kortet är av en typ som fungerar med enheten.
Kontrollera att endast ett kort sitter i minneskortsplatserna.
Skrivaren skriver inte ut vissa bilder. Kontrollera att filerna på minneskortet är av rätt format. Det fungerar bara med JPEG-filer med SRGB-format i skrivaren.
HP Color Laserjet 2605 Kontrollista för felsökning