Titta efter trassel

Titta efter trassel


Papperstrassel kan förekomma på följande ställen:

Inuti skrivaren. Mer information finns i Åtgärda trassel inuti skrivaren.
I inmatningsområden. Mer information finns i Så här tar du bort papperstrassel från fack 2 eller extrafack 3.
I utmatningsområdet. Mer information finns i Så här tar du bort papperstrassel i det övre utmatningsfacket (HP Color LaserJet 2605).

Ta bort det papper som fastnat med hjälp av anvisningarna på följande sidor. Om du inte vet var papperet har fastnat ska du först titta inuti skrivaren.

Det kan finnas lös toner kvar i skrivaren efter det att ett papper har fastnat. Det bör försvinna när några ark har skrivits ut.

Varje avsnitt nedan motsvarar ett område där papperstrassel kan uppstå. Åtgärda trasslet med hjälp av följande steg. Vid alla typer av papperstrassel tar du tag i pappret i båda hörnen och drar sakta för att ta bort pappret.

HP Color Laserjet 2605 Titta efter trassel