Åtgärda papper som fastnat

Åtgärda papper som fastnat


Ibland kan ett papper eller annat material fastna när ett dokument skrivs ut. Bland orsakerna finns följande:

Inmatningsfacken är felaktigt laddade eller överfulla.
Fack 2 eller extrafack 3 har öppnats under pågående utskrift.
För många ark har samlats i utmatningsområdet eller har blockerat ett utmatningsområde.
Materialet som används uppfyller inte HP:s specifikationer. Mer information finns i Specifikationer för utskriftsmaterial.
Materialet har förvarats i en miljö som var för fuktig eller för torr. Mer information finns i Specifikationer för utskriftsmaterial.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 Åtgärda papper som fastnat