Så här rensar du pappersbanan med HP ToolboxFX

Så här rensar du pappersbanan med HP ToolboxFX


OBS!

Använd följande procedur för att rensa pappersbanan med HP ToolboxFX. Den senaste Readme-informationen om hur du rengör motorn när datorn kör ett annat operativsystem där HP ToolboxFX inte stöds finns i rotkatalogen på cd-skivan. Du kan också besöka http://www.hp.com/support/clj2605.

1. Kontrollera att skrivaren är på och i Redo-läge.
2. Öppna HP ToolboxFX.
3. På fliken Felsökning klickar du på Underhåll, Rengöringssida och sedan på Skriv ut. En sida med ett mönster skrivs ut från skrivaren.
4. Ta bort eventuellt utskriftsmaterial i fack 2 eller extrafack 3.
5. Ta bort den sida som skrevs ut och lägg i den med utskriftssidan nedåt i fack 2 eller extrafack 3.

HP Color Laserjet 2605 y plain paper tray2 Så här rensar du pappersbanan med HP ToolboxFX

6. Tryck på Rengör på datorn.
HP Color Laserjet 2605 Så här rensar du pappersbanan med HP ToolboxFX