Kalibrera skrivaren

Kalibrera skrivaren


Skrivaren kalibreras automatiskt med jämna mellanrum. Du kan ange inställningar för kalibrering med HP ToolboxFX.

Skillnader i miljö eller gamla tonerkassetter kan ge fluktueringar i bildtäthet. Skrivaren kompenserar för detta med hjälp av bildstabiliseringskontroll. Skrivaren kalibreras automatiskt med jämna mellanrum så att högsta möjliga utskriftskvalitetet kan bibehållas. Du kan ange inställningar för kalibrering med HP ToolboxFX.

Skrivaren kalibreras inte om en utskrift har påbörjats. Den väntar tills utskriften slutförts innan kalibrering eller rengöring tar vid. När skrivaren kalibreras gör den en paus i utskriften tills kalibreringen har slutförts.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 Kalibrera skrivaren