Kontrollera status och beställa med hjälp av kontrollpanelen

Kontrollera status och beställa med hjälp av kontrollpanelen


Gör något av följande:

Kontrollera statuslamporna på skrivarens kontrollpanel. De här mätarna visar när en tonerkassett har lite eller inget tonerpulver kvar. Lamporna visar även när en tonerkassett som inte kommer från HP installeras första gången.
Du skriver ut statussidan för förbrukningsmaterial från skrivaren genom att välja Rapporter och sedan Status förbr.mat.. Mer information finns i Statussida för förbrukningsmaterial.

Om nivåerna är låga kan du beställa förbrukningsmaterial genom din lokala HP-återförsäljare via telefon eller Internet. Information om artikelnummer finns i Information om tillbehör och beställning. Information om hur du beställer på Internet finns på http://www.hp.com/go/ljsupplies.

HP Color Laserjet 2605 Kontrollera status och beställa med hjälp av kontrollpanelen