Kontrollera och beställa förbrukningsmaterial

Kontrollera och beställa förbrukningsmaterial


Du kan kontrollera status för förbrukningsmaterial i kontrollpanelen, genom att skriva ut en statussida för förbrukningsmaterial eller via HP ToolboxFX. Hewlett-Packard rekommenderar att du beställer ersättningskassetter när du får ett meddelande om låg nivå på en tonerkassett. Meddelandet visas när ungefär två veckor av användningstiden återstår. När du använder en ny, äkta tonerkassett från HP, kan du få följande information om förbrukningsmaterialen:

Hur mycket av tonerkassetten som återstår
Beräknat antal återstående sidor
Antal utskrivna sidor
Annan information om förbrukningsmaterial
OBS!

Om skrivaren är ansluten till nätverket kan du ställa in HP ToolboxFX så att den skickar e-post till dig med information om att en tonerkassett håller på att ta slut. Om skrivaren är direktansluten till en dator kan du ställa in HP ToolboxFX så att du får veta när förbrukningsmaterialet håller på att ta slut.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 Kontrollera och beställa förbrukningsmaterial