HP:s webbplats om bedrägerier

HP:s webbplats om bedrägerier


Besök HP:s webbplats om bedrägerier på http://www.hp.com/go/anticounterfeit om mätarna för status på förbrukningsmaterial eller HP ToolboxFX anger att tonerkassetten inte är från HP och du tror att den är det.

HP Color Laserjet 2605 HP:s webbplats om bedrägerier