Återställa skrivaren för produkter som inte kommer från HP

Återställa skrivaren för produkter som inte kommer från HP


När du installerar en tonerkassett som inte kommer från HP, blinkar lampan bredvid tonerkassetten som du bytte ut och varningslampan lyser. Om du vill skriva ut med det här förbrukningsmaterialet trycker du på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Återställa skrivaren för produkter som inte kommer från HP (Välj) första gången som du installerar det här förbrukningsmaterialet som inte kommer från HP. Statusmästarna visar inte när produkten håller på att ta slut eller är tom.

VIKTIGT

Skrivaren avbryter inte utskriften när den här typen av förbrukningsmaterial är tom. Om skrivaren skriver ut med en tom tonerkassett kan det resultera i skador på skrivaren. Mer information finns i Hewlett-Packard begränsad garanti och Begränsad garanti för tonerkassett.

HP Color Laserjet 2605 Återställa skrivaren för produkter som inte kommer från HP