HP:s principer gällande produkter som inte är tillverkade av HP

HP:s principer gällande produkter som inte är tillverkade av HP


Hewlett-Packard Company rekommenderar att du inte använder produkter som inte kommer från HP, vare sig de är nya eller omarbetade. Eftersom de inte är HP-produkter har HP inget inflytande över deras utförande eller kvalitet. Service och reparation som måste genomföras p.g.a. användning av produkter som inte kommer från HP, täcks inte av skrivargarantin.

När du sätter i en produkt i skrivaren får du veta om produkten inte är en äkta HP-produkt. Om du sätter i en äkta HP-produkt som har nått en låg nivå i en annan skrivare från HP, identifierar skrivaren produkten som en produkt som inte kommer från HP. Sätt helt enkelt i produkten i den ursprungliga skrivaren för att aktivera HP:s egenskaper och funktioner på nytt.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 HP:s principer gällande produkter som inte är tillverkade av HP