Förvara förbrukningsmaterial

Förvara förbrukningsmaterial


Så här förvarar du tonerkassetter:

Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan den ska användas.
VIKTIGT

För att undvika skador på tonerkassetten bör den inte utsättas för ljus i mer än några minuter.

Mer information om temperaturintervall för yttre förhållanden och förvaringsförhållanden finns i Miljöspecifikationer.
Förvara produkten i horisontellt läge.
Förvara produkten mörkt och torrt och inte i närheten av värme- och magnetkällor.
HP Color Laserjet 2605 Förvara förbrukningsmaterial