Byt ut och återvinn förbrukningsmaterial

Byt ut och återvinn förbrukningsmaterial


Om du vill installera en ny HP-tonerkassett följer du instruktionerna som medföljer den nya produkten eller läser mer i Starthandboken.

Om du vill återvinna förbrukningsmaterial placerar du den använda produkten i förpackningen som den levererades i. Använd den bifogade returetiketten för att skicka tillbaka det förbrukade materialet till HP för återanvändning. Om du vill veta mer läser du i återvinningsguiden som följer med alla nya förbrukningsartiklar från HP. Mer information om HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial finns i HP LaserJet förbrukningsmaterial.

HP Color Laserjet 2605 Byt ut och återvinn förbrukningsmaterial