Så här ändrar du tonerkassetten

Så här ändrar du tonerkassetten


1. Öppna den främre luckan.

HP Color Laserjet 2605 y open door Så här ändrar du tonerkassetten

VIKTIGT

Placera inte någonting på överföringsremmen som finns på insidan av den främre luckan.

2. Ta bort den använda tonerkassetten från skrivaren.

HP Color Laserjet 2605 y remove cartridge Så här ändrar du tonerkassetten

3. Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen. Placera den använda tonerkassetten i påsen för återvinning.

HP Color Laserjet 2605 y open cartridge Så här ändrar du tonerkassetten

4. Håll i tonerkassetten i båda sidorna med de blå handtagen och fördela tonerpulver genom att försiktigt vagga tonerkassetten från sida till sida.
VIKTIGT

Rör inte valsen eller ytan på valsen.

HP Color Laserjet 2605 y shake cartridge Så här ändrar du tonerkassetten

5. Ta bort transportlåset och transporttejpen från den nya tonerkassetten. Gör dig av med transporttejpen och transportlåsen enligt lokala regler.

HP Color Laserjet 2605 y pull cartridge strip Så här ändrar du tonerkassetten

6. Rikta tonerkassetten mot spåren inuti skrivaren och tryck i tonerkassetten med hjälp av handtagen tills den sitter på plats.

HP Color Laserjet 2605 y insert cartridge Så här ändrar du tonerkassetten

7. Stäng den främre luckan.

HP Color Laserjet 2605 y close door Så här ändrar du tonerkassetten

Efter en kort stund visa meddelandet Redo.

OBS!

Om en kassett sitter på fel plats eller det är fel typ av kassett för skrivaren, visas något av följande meddelanden: Felaktig gul, Felaktig magenta, Felaktig cyanblå, Felaktig svart eller Felaktigt material.

8. Installationen är slutförd. Lägg den använda tonerkassetten i den låda som den nya kassetten levererades i. Mer information om återvinning finns i återvinningsguiden.
9. Om du använder en tonerkassett som inte kommer från HP, får du ytterligare instruktioner på kontrollpanelen.

Mer information finns på http://www.hp.com/support/clj2605.

OBS!

När du ersätter eller ändrar en svart tonerkassett, skrivs en rengöringssida ut automatiskt. Det här hjälper till att undvika fläckar på fram- eller baksidan av utskrivna dokument. Information om mer genomgående rengöring finns i Så här rensar du pappersbanan med HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet 2605 Så här ändrar du tonerkassetten