Pågående drift

Pågående drift


Åsidosättning kan aktiveras eller inaktiveras när som helst och behöver inte aktiveras om för varje kassett. Skrivaren kommer automatiskt att fortsätta att skriva ut när en kassett når det läge när ersättning rekommenderas. Ett meddelande visas på skrivaren Byt ut förb.mat. Åsidosättning när en kassett används i åsidosättningsläge. När kassetten ersätts, avaktiveras åsidosättningen till en annan kassett når ersättningsläget.

HP Color Laserjet 2605 Pågående drift