Konfiguration

Konfiguration


Åsidosätt byt ut patron kan endast aktiveras från skrivarens kontrollpanelmeny.

1. Från huvudmenyn trycker du på HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfiguration (Högerpil) till Systeminställn. och trycker på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfiguration (Välj).
2. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfiguration (Högerpil) till Utskriftskval. och tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfiguration (Välj).
3. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfiguration (Högerpil) till Byt ut förb.mat. och tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfiguration (Välj).
4. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfiguration (Högerpil) till Åsidosätt slut och tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfiguration (Välj).
5. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfiguration (Välj).

Om Stopp vid slut är valt, slutar skrivaren att skriva ut när en kassett når det läge när ersättning rekommenderas. Om Åsidosätt slut är valt, fortsätter skrivaren att skriva ut när en kassett når det läge när ersättning rekommenderas. Standardinställningen är Stopp vid slut.

HP Color Laserjet 2605 Konfiguration