Åsidosätt byt ut material

Åsidosätt byt ut material


Vad är det?

Skrivaren HP Color LaserJet 2605 visar ett Beställ material-meddelande när en kassett håller på att ta slut och ett Byt ut förb.mat.-meddelande när en kassett har tagit slut. För att bästa utskriftskvalitet ska kunna garanteras rekommenderar HP att en kassett byts när Byt ut förb.mat.meddelandet visas. Genom att byta kassetten i det här läget kan du undvika att slösa med utskriftsmaterial eller andra kassetter när en kassett ger dålig utskriftskvalitet.

Funktionen Åsidosätt byt ut material gör det möjligt att fortsätta använda en kassett som har nått det läge där det rekommenderas att den byts ut.

VARNING!

Det kan hända att den här funktionen leder till otillfredsställande utskriftskvalitet och att vissa funktioner inte är tillgängliga (såsom information om återstående toner).

VARNING!

Alla utskriftsdefekter och defekter i förbrukningsmaterial som orsakas av att ett förbrukningsmaterial från HP används vid åsidosättning kommer inte att betraktas som defekter i material eller arbete under HP:s garanti för tonerkassetter. Information om garantier finns i Begränsad garanti för tonerkassett.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 Åsidosätt byt ut material