Teckensnittssidor

Teckensnittssidor


Teckensnittssidorna innehåller listor över tillgängliga teckensnitt på skrivaren, däribland PostScript-teckensnitt (PS), PCL-teckensnitt och PCL6-teckensnitt (PCLXL). Du kan skriva ut de här teckensnittssidorna med skrivarens kontrollpanel. Använd följande steg för att skriva ut en teckenssnittssida.

1. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Teckensnittssidor (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Teckensnittssidor (Högerpil) för att välja Rapporter-menyn.
2. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Teckensnittssidor (Välj).
3. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Teckensnittssidor (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Teckensnittssidor (Högerpil) för att välja PS-teckensnitt, PCL6-teckensnitt eller PCL-teckensnitt.
4. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Teckensnittssidor (Välj) för att skriva ut den valda teckenssnittsidan.
HP Color Laserjet 2605 Teckensnittssidor