Statussida för förbrukningsmaterial

Statussida för förbrukningsmaterial


På statussidan för förbrukningsmaterial finns en lista över återstående livslängd för HP-tonerkassetterna. Sidan innehåller även uppgifter om det beräknade antalet återstående sidor, antal utskrivna sidor och annan information om förbrukningsmaterial. Du kan även skriva ut en statussida för förbrukningsmaterial från skrivaren eller från HP ToolboxFX.

Så här skriver du en statussida för förbrukningsmaterial från kontrollpanelen
1. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Statussida för förbrukningsmaterial (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Statussida för förbrukningsmaterial (Högerpil) för att välja Rapporter-menyn.
2. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Statussida för förbrukningsmaterial (Välj).
3. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Statussida för förbrukningsmaterial (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Statussida för förbrukningsmaterial (Högerpil) för att välja Status förbr.mat.
4. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Statussida för förbrukningsmaterial (Välj) för att skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial.
OBS!

Du kan också få information om förbrukningsmaterial via HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet 2605 supplies status page Statussida för förbrukningsmaterial

1. Tonerkassettavdelning. Den här avdelningen innehåller ett avsnitt om varje tonerkassett och tillhandahåller information om tonerkassetter från HP. Här ingår artikelnummer för varje tonerkassett, information om en tonerkassett håller på att ta slut, återstående livslängd för varje tonerkassett uttryckt i procenttal, i bild och i beräknat antal återstående sidor. Det är inte säkert att den här informationen tillhandahålls för förbrukningsmaterial som inte kommer från HP. Om en produkt som inte kommer från HP har installerats visas i vissa fall i stället ett varningsmeddelande.
2. Beställningsinformation. Det här avsnittet innehåller grundläggande information om hur du beställer förbrukningsmaterial från HP.
3. Retur och återanvändning. I det här avsnittet finns en länk till webbsidan som du kan besöka för att få mer information om återvinning.
HP Color Laserjet 2605 Statussida för förbrukningsmaterial