Konfigurationssida

Konfigurationssida


På konfigurationssidan visas skrivarens aktuella inställningar och egenskaper. Du kan skriva ut en konfigurationssida från skrivaren eller från HP ToolboxFX.

Så här skriver du ut konfigurationssidan från kontrollpanelen
1. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Konfigurationssida (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfigurationssida (Högerpil) för att välja Rapporter-menyn.
2. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfigurationssida (Välj).
3. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Konfigurationssida (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfigurationssida (Högerpil) för att välja Konfig. rapport.
4. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfigurationssida (Välj) för att skriva ut konfigurationsrapportsidan.

HP Color Laserjet 2605 test configuration page Konfigurationssida

1. Produktinformation. I det här avsnittet finns grundläggande information om skrivaren, som t.ex. produktnamn och serienummer.
2. Minne. I det här avsnittet finns information som rör minnet, t.ex. total mängd installerat minne.
3. Pappersinställningar. Det här avsnittet innehåller information om materialtyp för varje fack och om typinställningar för allt utskriftsmaterial som kan användas på skrivaren.
4. Antal sidor. I det här avsnittet finns information om det antal sidor som skrivits ut, antal färgutskrifter som skrivits ut och information om papperstrassel.
5. Produktinställningar. Det här avsnittet innehåller information som samlats in under installationen av programvaran, inklusive språk och företagsnamn.
6. Nätverksinställningar. I det här avsnittet finns nätverksinformation för skrivaren, som t.ex. Värdnamn, Maskinvaruadress och IP-adress.
7. Papperstyp. I det här avsnittet finns information om papperstyper som kan konfigureras av användaren.
8. Statuslogg. Det här avsnittet innehåller information om skrivarfel.
HP Color Laserjet 2605 Konfigurationssida