Användningssida

Användningssida


Användningssidan innehåller information om antal och typ av sidor som skrivits ut av skrivaren. Du kan skriva ut den här sidan med skrivarens kontrollpanel. Använd följande steg för att skriva ut en användningssida.

1. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Användningssida (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Användningssida (Högerpil) för att välja Rapporter-menyn.
2. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Användningssida (Välj).
3. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Användningssida (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Användningssida (Högerpil) för att välja Användningsinfo.
4. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Användningssida (Välj) för att skriva ut användningssidan.
HP Color Laserjet 2605 Användningssida