Menykarta

Menykarta


På menykartan finns strukturen för alla tillgängliga alternativ på skrivarens kontrollpanel. Använd följande steg för att skriva ut en menykarta.

Så här skriver du ut en menykarta
1. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Menykarta (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Menykarta (Högerpil) för att välja Rapporter-menyn.
2. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Menykarta (Välj).
3. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Menykarta (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Menykarta (Högerpil) för att välja Menystruktur.
4. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Menykarta (Välj) för att skriva ut menykartan.
HP Color Laserjet 2605 Menykarta