Ställa in statusvarningar

Ställa in statusvarningar


Använd HP ToolboxFX till att ställa in skrivaren så att den skickar varningar till datorn när vissa händelser inträffar. Händelser som skickar varningar kan vara papperstrassel, låg tonernivå i tonerkassett, tonerkassett som inte kommer från HP, tomt inmatningsfack och vissa felmeddelanden.

Välj snabbmenyformat, aktivitetsfältsformat, skrivbordsformat eller alla tre för varningarna. Snabbmenyvarningarna visas bara när skrivaren skriver från den dator som du har ställt in varningarna på.

OBS!

Du måste klicka på Använd innan ändringarna börjar gälla.

HP Color Laserjet 2605 Ställa in statusvarningar