Varningar

Varningar


Mappen HP ToolboxFX Varningar innehåller länkar till följande huvudsidor:

Ställa in statusvarningar. Anger att skrivaren ska skicka varningar om vissa händelser, till exempel när tonern nästan är slut.
Ställa in e-postvarningar. Anger att skrivaren ska skicka e-postvarningar om vissa händelser, till exempel när tonern nästan är slut.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 Varningar