Händelselogg

Händelselogg


Händelseloggen är en tabell med fyra kolumner där skrivarhändelser loggas för din information. Loggen innehåller koder som motsvarar felmeddelanden som visas på skrivarens kontrollpanel. Siffran som visas i kolumnen Antal sidor anger antalet sidor som skrivaren har skrivit ut när felet inträffade. Händelseloggen innehåller också en kort beskrivning av felet. Mer information om felmeddelanden finns i Meddelanden på kontrollpanelen.

HP Color Laserjet 2605 Händelselogg