Utskriftstäthet

Utskriftstäthet


Med inställningarna för utskriftstäthet kan du justera mängden cyan, magenta, gult och svart i bilder, på sidor och i dokument.

Kontraster. Kontrast är skillnaden mellan ljust (högdagrar) och mörkt (skuggor). Om du vill öka skillnaden mellan ljusa och mörka färger (samma som en negativ högdagerjustering och en positiv skuggjustering) använder du en positiv kontrastinställning. Om du vill minska skillnaden mellan ljusa och mörka färger (samma som en positiv högdagerjustering och en negativ skuggjustering) använder du en negativ kontrastinställning.
Högdagrar. Högdagerfärger är färger som gränsar till vitt. Om du vill göra högdagerfärger mörkare använder du positiv högdagerinställning och om du vill göra högdagerfärger ljusare använder du en negativ högdagerinställning. Den här justeringen påverkar inte mellantoner och skuggor.
Mellantoner. Mellantonsfärger ligger ungefär halvvägs mellan vitt och full täthet. Om du vill göra mellantonsfärger mörkare använder du positiv mellantonsinställning och om du vill göra mellantonsfärger ljusare använder du negativ högdagerinställning. Den här justeringen påverkar inte högdagrar och skuggor.
Skuggor. Skuggfärger är färger som gränsar till full täthet. Om du vill göra skuggfärger mörkare, använder du en positiv skugginställning och om du vill göra skuggfärger ljusare använder du en negativ skugginställning. Den här justeringen påverkar inte högdagrar och mellantoner.
HP Color Laserjet 2605 Utskriftstäthet