Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet


Använd alternativen för utskriftskvalitet för HP ToolboxFX när du vill förbättra kvaliteten på utskrifterna. Det här är samma alternativ som finns på menyerna Systeminställn. och Utskriftskval. på kontrollpanelen. Mer information finns i Kontrollpanelsmenyer.

Alternativ för kontroll av utskriftskvaliteten är Färgkalibrering och Gråskaleutskrift.

Färgkalibrering. Följande alternativ är tillgängliga.
Kalibrering vid ström på
Kalibreringstid
Kalibrera nu
Gråskaleutskrift. Följande alternativ är tillgängliga.
Upplösning. Välj en upplösning på 600 för vanliga utskrifter och Fast Res 1200 för utskrifter med högre kvalitet. Välj ProRes 1200 för utskrifter med högsta kvalitet, men med längre utskriftstid.
REt. Du kan aktivera REt, vilket ger högre utskriftskvalitet.
Economode. Aktivera Economode när du gör vanliga utskrifter. Economode reducerar utskriftskvaliteten men ökar tonerkassettens livslängd. Stäng av Economode om du vill öka utskriftskvaliteten. HP rekommenderar att du inte använder EconoMode hela tiden.
OBS!

Du måste klicka på Använd innan ändringarna börjar gälla.

HP Color Laserjet 2605 Utskriftskvalitet