PostScript

PostScript


Använd PostScript-alternativet när du använder skrivarspråket PostScript. När alternativet Skriv ut PostScript-fel är aktivt skrivs PostScript-felsidan automatiskt ut när ett PostScript-fel inträffar.

OBS!

Du måste klicka på Använd innan ändringarna börjar gälla.

HP Color Laserjet 2605 PostScript